Được đăng bởi khách

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhận nhiệm vụ mới

thời gian đăng bài:2023-11-12 23:13:23

Ngày 16/10,ộtrưởngTàinguyênvàMôitrườngĐặngQuốcKhánhnhậnnhiệmvụmớ Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 1197 thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố (Tổ công tác).  

Cụ thể, ông Đặng Quốc Khánh - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường là Tổ phó Tổ công tác thay ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng.

Thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 153 của Thủ tướng và Quy chế, Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: quochoi.vn).

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: quochoi.vn).

Quyết định số 153 của Thủ tướng nêu rõ, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, rà soát khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP Hà Nội, TP.HCM, TP Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố.

Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, tổng hợp, tham mưu Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng.

Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương… cũng là nhiệm vụ của Tổ công tác.

    Bảng xếp hạng hàng đầu

    Liên kết